【Nike.cn】女子NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT恢复返点通知

亲爱的联盟会员:

女子NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT,该产品之前为不返点产品,现恢复返点,佣金比例为3.75%
产品链接:https://store.nike.com/cn/zh_cn/pd/air-vapormax-flyknit-%E5%A5%B3%E5%AD%90%E8%B7%91%E6%AD%A5%E9%9E%8B/pid-11590942/pgid-11633030

欢迎广大站长踊跃推广!
 
 
 

CHANet 成果网
2017-07-17 

热门活动