【C&A】购指定商品满300元享8折(预告)

亲爱的联盟会员:

 

3.8-3.11  C&A官网指定正价 女装/婴童/女配饰商品满300元享8折!

详情请见3月8日官网活动介绍。

首页:http://www.canda.cn/

女装:http://www.canda.cn/women.html

男装:http://www.canda.cn/men.html

婴童装:http://www.canda.cn/kids.html

 

 

 

 

CHANet 成果网

2018-03-07

热门活动